Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 335-8878
Ali Azeez Ali Al Jumaili
Adjunct Assistant Professor
S532 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 356-2577
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Rebecca Anderson
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Elisha Andreas
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 335-8779
Brett Barker
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Associate Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Christina Baumgart
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Emily A Beckett
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(515) 282-5630
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
OFF CAMPUS PHAR
(815) 288-7844
Adjunct Instructor
S512 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Professor
S515 PHAR
(319) 335-8763
Adjunct Assistant Professor
PHAR
(563) 589-2472
Adjunct Assistant Professor
PHAR
(563) 652-5611
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 356-2577
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Cindy Buys
Adjunct Associate Professor
S411 PHAR
(712) 294-5055
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 384-8909
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Cole G Chapman
Assistant Professor
345 CPB
(319) 467-1705
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S557 PHAR
(319) 335-8878
Adjunct Instructor
OFF CAMPUS PHAR
Adjunct Assistant Professor
PHAR
(319) 653-5481
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 335-8779
Beth Decker
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 338-0581
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Ashley Dohrn
Pharmacy Specialist
S533 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
375 CPB
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
William Drilling
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
PHAR
(515) 223-8506
Megan Engel
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 335-9641
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
PHAR
(608) 375-4466
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Rachel Finkelstein
Pharmacy Specialist
S533 PHAR
(319) 335-6527
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
John Forbes
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Kate Gainer
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 335-7916
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 335-7816
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Robert Greenwood
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 335-2967
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Rebecca Halbur
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S414 PHAR
(319) 863-3967
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Brett Heintz
Adjunct Associate Professor
S411 PHAR
(319) 338-0581
Brett Heintz
Adjunct Associate Professor
S411 PHAR
(319) 338-0581
Shannon J Heintz
Adjunct Associate Professor
S411 PHAR
(319) 338-0581
Shannon J Heintz
Adjunct Associate Professor
S411 PHAR
(319) 338-0581
Adjunct Assistant Professor
OFF CAMPUS PHAR
(319) 338-0581
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Associate Professor
S557 PHAR
(319) 335-8878
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(515) 265-4211
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 356-2577
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Morgan Jacks
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S532 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 337-8662
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S558 PHAR
(319) 338-0581
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
PHAR
Patrick Keefe
Adjunct Associate Professor
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Kelly Kent
Adjunct Assistant Professor
S557 PHAR
(319) 335-8878
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S538 PHAR
(319) 335-7960
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 356-2696
Adjunct Assistant Professor
S512 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S512 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
OFF CAMPUS PHAR
(319) 653-2155
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-1977
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
OFF CAMPUS PHAR
(563) 872-4259
Adjunct Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S512 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
PHAR
(319) 272-8800
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
S512 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 335-7016
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Theodore Nguyen
Pharmacy Fellow Associate
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Robert Nichols
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 384-4570
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Emily O'Brien
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 356-2577
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Robert Osterhaus
Adjunct Assistant Professor
PHAR
Adjunct Assistant Professor
PHAR
Christopher P Parker
Pharmacy Specialist
S533 PHAR
(319) 384-4127
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 356-2577
Adjunct Assistant Professor
0 PHAR
(319) 363-1284
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(641) 428-7054
Lisa Ploehn
Adjunct Assistant Professor
PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Tori Roberts
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 335-8674
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S557 PHAR
(319) 335-8878
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 335-8844
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
PHAR
(319) 351-3880
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S512 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 335-1497
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(313) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 335-9732
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 384-8909
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
PHAR
(641) 684-2307
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Associate Professor
119--BS04D VAMC
(319) 338-0581
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Brooke Weber
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 356-2577
Adjunct Associate Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Pamela Wiltfang
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR
(319) 353-5157
Adjunct Instructor
S411 PHAR
Adjunct Instructor
S512 PHAR
Adjunct Assistant Professor
S411 PHAR